top of page

Presteren in Balans

Een ‘Presteren in Balans’ traject is een compact en compleet ontwikkeltraject

om het leef- en werkplezier van uw medewerker te vergroten

en om overbelasting te voorkomen. 

Teveel van het goede

Het werk kan leuk en uitdagend zijn, maar het kan ook teveel van het goede. 

Als je veel van jezelf geeft kan het zo zijn dat de batterij langzamerhand leegloopt.

Je kan niet meer dezelfde energie opbrengen, het wordt langzamerhand minder. Een ongemerkt proces dat kan leiden tot verzuim of langdurige uitval.

Burnout fases.jpg

De Stress Ervarings Tool (SET)

Organisaties willen graag grip hebben op de begeleidingsbehoefte voor medewerkers. Je wil immers niet dat je medewerkers teveel van zichzelf vragen. De Stress Ervarings Tool (SET) is een gevalideerd digitaal instrument dat meet in welke mate de medewerker stress ervaart en op welke gebieden dit gebeurt. Het is een digitaal assessment waarvan het invullen circa een uur duurt. Na het invullen van de SET ontvangen de medewerkers een uitgebreide rapportage. 

Individuele coaching.jpg

Presteren In Balans traject

Stap 1  Ontwikkelplan

Na het invullen krijgt de medewerker een uitgebreide persoonlijke digitale rapportage. In deze rapportage is uitvoerig beschreven op welke onderdelen er sprake is van

(on)balans in leven en presteren.

 

Binnen een week vindt er in een online consult een terugkoppeling plaats met de medewerker. De medewerker ontvangt persoonlijke inzichten over het eigen risicoprofiel en concrete ontwikkeltips over een juist energie verbruik op korte en lange termijn. Samen met de medewerker worden persoonlijk leerdoelen opgesteld.  

Indien nodig wordt met de medewerker besproken of begeleiding door een therapeut wenselijk is.

Stap 2 Ontwikkelgesprek

In een online gesprek met HR medewerker, leidinggevende of management en de medewerker wordt besproken op welke wijze de medewerker ondersteund kan worden om de risico’s op stress te hanteren.

Het vervolg traject wordt begeleid door de presteren-in-balanscoach of een interne coach.

 

Stap 3 Reflectiemoment

In de afronding volgt nog een reflectiemoment met de PIB-expert voor maximaal leerrendement.

Stappenplan SET

Resultaat

Door deze gerichte aandacht voor de balans kunt u samen met uw medewerker de risico’s op overbelasting voorkomen. Als manager heeft u na dit traject bovendien een persoonlijk plan van uw medewerker in handen.

U kunt moeiteloos de dialoog starten over meer energie, plezier en resultaat in werk.

Het Presteren in Balans traject is een samenwerking
tussen Presteren in Balans en Talente.

bottom of page